Nyttige Links

Hvidovre Ældreråds oversigt over nyttige links

Danske Ældreråd:

www.danske-aeldreraad.dk

Ældremobiliseringen:

www.aeldremobiliseringen.dana4.dk

Datastuen i Aktivitetscenteret:

www.datastue2650.dk

Hvidovre Handicapråd:

www.handicapraadet.hvidovre.dk

Hvidovre Kommunes Hjemmeside:

www.hvidovre.dk

Det offentlige Danmark:

www.borger.dk