Ældrerådets sammensætning

Hvidovre Ældreråd har syv medlemmer og stedfortrædere. Rådsmedlemmerne vælges ved direkte valg hvert fjerde år blandt Hvidovres ældrebefolkning

Ældrerådets medlemmer

Jørgen Nygaard (Formand for Ældrerådet) 

Søstrand alle 4.
2650 Hvidovre
Tlf.: 40 41 73 18 
Mail: joergennygaard@live.dk

 

 

 

  

Grete Hagedorn (Næstformand)

Oppegårdsvej 18
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 54 42
Mail: gretehagedorn@webspeed.dk

 

 

 

 

Christian Thode (Kasserer) 

Strandmarksvej 18, 4t.v
2650 Hvidovre
Tlf.: 21 77 10 85 
Mail: christian@thode-family.dk

 

 

 

 

Bent Aarrebo Pedersen (Ældrerådsmedlem)

Vestre Messegade 9A
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 47 01 28 
Mail: aarrebo@adr.dk

 

 

 

 

Birthe Mingon (Ældrerådsmedlem)

Gurrevej 10, st.tv
2650 Hvidovre
Tlf.: 28 39 89 77
Mail: bmingon@gmail.com 

 

 

 

 

Marianne Hviid (Ældrerådsmedlem) 

Torndalsvej 19
2650 Hvidovre
Tlf.: 51 90 70 67
Mail: marianne.hviid1@gmail.com  

 

 

 

 

Wivie Groth (Ældrerådsmedlem)

Enghavevej 42, st. tv.
2650 Hvidovre
Tlf. 40 36 47 89
Mail: wiwa1608@gmail.com

  

 

Ældrerådets suppleanter i prioriteret rækkefølge

  • Carsten Bender
  • Yvonne Deleuran Fløjbo
  • Diddi Tapdrup
  • Leif Hauballe Nielsen
  • Ulla R. Bilsbo