Ældrerådets sammensætning

Hvidovre Ældreråd har syv medlemmer og stedfortrædere. Rådsmedlemmerne vælges ved direkte valg hvert fjerde år blandt Hvidovres ældrebefolkning.
Se hvem der sidder i Ældrerådet i menuen til venstre.