Ældrerådets blad

Ældrerådet i Hvidovre Kommune udgiver to gange årligt bladet 'Ældrerådet orienterer'. Bladet kan blandt andet hentes i HUSET og på bibliotekerne. Se Ældrerådets blad i pdf-fil ved at klikke på nedenstående: