Nyt fra Ældrerådet

Ældrerådet i Hvidovre Kommune udgiver tre gange årligt bladet 'Ældrerådet orienterer'. Bladet kan blandt andet hentes i HUSET, på bibliotekerne og på Rådhuset. Se Ældrerådets blad i pdf-fil ved at klikke på nedenstående