Rådsarbejde

Ældrerådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område.

Ældrerådets opgaver er blandt andet:

  • at afgive høringssvar i de politiske sager der berører ældre i Hvidovre Kommune
  • at afgive budgetforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger
  • at fungere som sparringspartner på områder der vedrører ældre i kommunen
  • at være repræsenteret i bruger- og pårørenderåd på plejecentrene
  • at orientere kommunens ældre om ældrepolitiske forhold
  • at samarbejde med de fire lokalråd og Det Frivillige Ældrearbejde

På denne side kan du følge Ældrerådets arbejde. Læs rådsreferater, samarbejdsaftaler og vedtægter i menuen til venstre.