Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Ældre- og værdighedspolitikken

I forlængelse af Finanslovsaftale 2016 skal kommunerne udarbejde en Værdighedspolitik som baggrund for udmøntning af værdighedsmidlerne. Formålet er, at understøtte en værdig pleje og omsorg på ældreområdet. Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd har i tæt samspil udarbejdet Ældre- og værdighedspolitikken

Hvidovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik er udarbejdet i tæt samspil med bl.a. Ældrerådet. 

Den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik er gældende i perioden 2020-2023 og fungerer som rettesnor for, hvordan der arbejdes med det gode ældreliv i Hvidovre Kommune. Politikkens syv temaer er baseret på værdierne: medmenneskelighed, værdighed og tryghed. Derudover har temaerne et gennemgående øget fokus på rehabiliterende indsatser. 
De syv temaer er: 

  1. Livskvalitet, 
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, Tværfaglighed og Sammenhæng i Plejen
  4. Mad og Ernæring
  5. Pårørende
  6. En værdig død
  7. Bekæmpelse af ensomhed

Politikken medtages i det politiske arbejde fremover og Ældrerådet følger samt bidrager til realiseringen af Ældre- og Værdighedspolitikken løbende. 

Du finder Ældre- og Værdighedspolitikken på www.hvidovre.dk