Rådsarbejde

Ældrerådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område.

Ældrerådets opgaver er blandt andet:

  • at afgive høringssvar i de politiske sager der berører ældre i Hvidovre Kommune.
  • at afgive budgetforslag i forbindelse med de årlige budgerforhandlinger.
  • at fungere som sparringspartner på områder der vedrører ældre i kommunen.
  • at være repræsenteret i bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.
  • at orientere kommunens ældre om ældrepolitiske forhold.
  • at samarbejde med de fire lokalråd og Det Frivillige Ældrearbejde.

På denne side kan du følge Ældrerådets arbejde. Læs rådsreferater, samarbejdsaftaler og vedtægter i menuen til venstre. Ældrerådet har også lavet en folder, der beskriver rådets arbejde. Denne folder kan du læse ved at klikke på: Folder om Ældrerådets arbejde