Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Kandidater til ældrerådsvalg 2017

logofil ældrerådsvalg
På denne side kan du se læse hvem der stiller op til ældrerådsvalg 2017 og læse kandidaternes motivation for at lade sig opstille

Kandidatliste (opstillet alfabetisk efter fornavn)

Bent Aarrebo Pedersen

Alder og Bopæl

78 år

Vestre Messegade 9A

Mærkesager

 • De bedst mulige livsvilkår for at stadig flere ældre kan blive boende i Hvidovre i nærheden af familien.
 • Høj kvalitet i ældreplejen gennem veluddannede medarbejdere og gennem klar og tydelig kommunikation
 • Et godt lokalt samarbejde med og mellem alle der har med ældre at gøre i Hvidovre. 

Præsentation

Boet i Hvidovre siden 1970. Nu på 12 år i Avedørelejren.

Deltaget aktivt i et alsidigt forenings- og udvalgsarbejde primært som formand eller næstformand i Hvidovre over 25 år indenfor erhverv, ungdomsskole, produktionsskole og ældrearbejde i Avedøre lokalråd foruden en periode i Ældrerådet.

Jeg blev fuldtidspensionist i januar 2016 og har siden jævnligt i Hvidovre Avis bidraget med positive vinkler i debatindlæg om "Livet i Hvidovre for blandt andet ældre" og hver lørdag i Hvidovre Nærradio (Aktuelt i Hvidovre 9.00-11.00).

Jeg føler mig godt klædt på til en god indsats i Ældrerådet de næste 4 år.

Birthe Mingon

Alder og Bopæl

79 år

Gurrevej 10, st.tv

Mærkesager

 • At arbejde for et værdigt ældreliv.
 • At Hvidovre bliver en demensvenlig kommune.
 • At borgerne sikres medindflydelse på hverdagen i Hvidovre.

Præsentation

Jeg stillede op til valget i 2002 og kom med i Risbjerg Lokalråd. I 2006 blev jeg valgt ind i Ældrerådet og blev valgt som sekretær i Ældrerådet og redaktør af Ældrerådets blad, "Ældrerådet orienterer".

Den 30. juli 2015 trak formanden, Flemming Cramer-Larsen sig, og jeg blev konstitueret som formand.

Ældrerådet har en god kontakt til kommunen, og jeg vil være med til, at der fortsat er en god dialog mellem politikerne og Ældrerådet.

Jeg vil gerne være med til at sikre, at Hvidovre er en god kommune at blive ældre i og sikre, at den enkelte borger er i centrum i egen hverdag. Hvidovre skal være en demensvenlig kommune.

Carsten Bender

Alder og Bopæl

66 år

Stenstykkevej 47B

Mærkesager

 • Kommunen skal understøtte et aktivt liv for alle ældre – motion for krop og hjerne.
 • Seniorboliger for ældre. Kommunen skal undersøge muligheden for at etablere seniorboliger.
 • Øget fleksibilitet i forhold til ældres individuelle behov.

Præsentation

Jeg stiller op fordi jeg vil være med til at påvirke Hvidovre kommunes ældrepolitik til gavn for alle 60+ i kommunen.

Christian Thode

Alder og Bopæl

75 år

Strandmarksvej 18, 4t.v

Mærkesager

 • Ny teknologi, hjælpemidler og IT må ikke erstatte menneskelig kontakt og derved fremmedgøre ældre.
 • Vi skal styrke den kommunale sundhedsforebyggelse, genoptræning, rehabilitering samt senioraktiviteterne.
 • Vi skal sikre, at der et tilstrækkeligt antal plejehjemspladser samt demens- og ældreboliger.

Præsentation

Det at være aktiv i frivilligt arbejde, hvor man kan gøre en forskel, har gennem hele mit liv været betydende for mig.

Lige siden jeg i 1954 flyttede til Hvidovre, har jeg været aktiv i adskillige sammenhænge.Jeg kan kort nævne børne- og ungdomsarbejde, fagbevægelse, boligbevægelsen, amatørmusiker, teknikhjælper (IT/TV), rejseleder i frivillig rejsegruppe, redaktør af beboerblad og senest som kasserer i Hvidovre Ældreråd.

Jeg er villig til at fortsætte det frivillige arbejde i Hvidovre Ældreråd, der kan være medvirkende til at sikre ældre i Hvidovre et fortsat godt liv og gøre det bedre hvis muligt.

Diddi Tapdrup

Alder og Bopæl

68 år

Spurvehøjvej 11, st.th

Mærkesager

 • Jeg har en ide om, at vi ikke i Ældrerådet gør nok for nydanske ældre, jeg har specielt vores vietnamesiske ældre i tankerne. De kom til Danmark i 70erne, de har klaret sig uden at gøre nogen form for ’’oprør’’. Her i Hvidovre ved jeg, at de kommer i den katolske kirke (Skt. Nikolaj Kirke), men ellers ved jeg ikke ret meget mere om dem og deres behov.
 • Jeg syntes, vi skal sætte fokus på fællesspisning, så vi alle kommer hinanden mere ved. Vi kunne skabe spis-sammen arrangementer, jeg har en ide om, at fællesspisning kunne afholdes hver 14 dag og måske endda en gang om ugen især i de mørke og triste måneder.
 • Jeg har en ide om at mange, der har mistet en ægtefælde, har brug for ’en at snakke med.
 • Jeg har for mit eget vedkomne godt kunne bruge én, der havde været i samme situation, en der også havde mistet en ægtefælle. En anden at tale med, så det ikke kun blev børn og familie der måtte tage imod. Det er jo heller ikke alt, de skal være med ind over, og i det lange løb har de også selv masser af ting at se til.

Præsentation

Jeg har efter 1 års sabbatår valgt, at det skal være i Ældrerådet, jeg vil bruge noget af den ekstra tid, jeg har fået efter 50 år på arbejdsmarkedet.

Jeg er 68 år, så jeg har forhåbentlig stadig nogle gode aktive år til at kunne hjælpe andre gennem arbejdet i Ældrerådet. Om sommeren passer jeg mit sommerhus.

Jeg har kun meget lidt viden om Ældrerådets arbejde. Jeg ved dog, at de gør og har gjort meget for, at vi ældre har en god kommune at bo i. Jeg ved også, at det er meget svært at få ting igennem, det drejer sig jo om prioriteringer og budgetter, der skal holdes.

Grete Hagedorn

Alder og Bopæl

79 år

Oppegårdsvej 18

Mærkesager

 • Jeg er pensioneret sygeplejerske. Jeg sidder i det nuværende Ældreråd, og vil gerne fortsætte.
 • Jeg ønsker, at arbejde med kvalitet i sygeplejen, samt omsorg og velfærd på plejecentrene.

Præsentation

Jeg har været med til at udarbejde demenshandlingsplanen for Hvidovre og vil meget gerne se den ført ud i praksis.

Inge-Lise B. Rasmussen

Alder og Bopæl

74 år

Hvidovrevej 310, 3. th.

Mærkesager 

 • Ældrerådsarbejde som helhed.
 • Jeg har i ca. 14 år hjulpet som frivillig, bl.a. med skovture, cafe-eftermiddage, salg af billetter til forskellige arrangementer og influenza vaccinationer.
 • Jeg er også kontordame på Ældrerådets kontor, så jeg er i kontakt med mange ældre, som søger vores hjælp. Derudover er jeg også medlem af Risbjerg Lokalråd og demensven i Hvidovre.

Præsentation

Jeg stiller op til Ældrerådet, da jeg mener og håber, at jeg også kan hjælpe på andre punkter, så de gode forhold kan bevares for Hvidovres ældre.

Efter at have været i Ældrerådet i 8 år og været med i arbejdet med Værdighedspolitik og Demenshandlingsplan, håber jeg på at blive genvalgt.

Jørgen Nygaard

Alder og Bopæl

66 år

Søstrand alle 4.

Mærkesager

 • Ikke flere beskæringer i hjemmehjælpen.
 • Tilførsel af flere midler til den voksende gruppe af ældre.
 • Udvidet støtte til at blive længere i hjemmet, da der ikke er plejehjemspladser nok i øjeblikket, og det trækker ud med tilbygninger af eksisterende plejecentre.

Præsentation

Jeg har nu været medlem af Ældrerådet i 3 ½ år og har været inde over mange ting, så jeg er nu bedre rustet til at tage en periode til.

Jeg har været selvstændig håndværksmester i over 40 år og været foreningsaktiv i Hvidovre i snart 30 år i en forening, hvor det humanitære og sociale er det vigtigste.

I Ældrerådet har jeg blandt andet siddet i skovtursudvalget, trafikudvalget for ældre og i bruger- og pårørenderådet på Søvangsgården.

Leif Hauballe Nielsen

Alder og Bopæl

77 år

Åstrupgårdsvej 1A

Mærkesager

 • Medmenneskelighed: Vær over for andre som du selv ønsker at blive behandlet i din daglige adfærd.
 • Tryghed: Specielt med alderen er det af stor vigtighed, at man kan føle sig tryk i sin bolig, i området hvor man daglig færdes og handler ind. Derfor, hvor du kan, giv en hjælpende hånd, interesser dig for naboer og andre i nærområdet, det vil positivt falde tilbage på dig selv, når du har behov for en håndsrækning.
 • Værdighed: Alt for ofte, når vi kommer op i årene, tages selvbestemmelsen fra os gennem de personer, der er tæt på os i hverdagen. Det kan være familie, plejepersonale og andre, givetvis ikke i ond mening, derfor er det nødvendigt at fastholde over for hinanden; at vi taler sammen, og at vi ikke taler om eller til hinanden.

Præsentation

Meget enkelt: Fordi det er mit ønske at kunne gøre en forskel i et råd, der går ind for de bedst mulige forhold for ældre i vort nærområde.

I vor generation er det normalt, at mange af os har haft hårdt fysisk arbejde og derfor er mere nedslidte, end de der bliver ældre i kommende generationer. Et forhold der bør have stor opmærksomhed i arbejdet med bedst muligt velvære, for vor generation i de sidste leveår.

Marianne Hviid

Alder og Bopæl

64 år

Torndalsvej 19

Mærkesager

 • Hjemmehjælp. 48 minutter hver 14 dag. Er det tilfredsstillende? Nej!! Det skal gøres bedre!
 • Ventetiden på plejehjemsplads. Den ventetid, for ofte meget ældre, er ikke tilfredsstillende.
 • Hele ældreområdet er i det hele taget for mig en mærkesag. Et område jeg vil arbejde på og for.

Præsentation

Jeg hedder Marianne, er gift med Bent og vi har en søn og et barnebarn. Jeg stiller op til ældrerådet i ønsket om at gøre en forskel for en gruppe medborgere. Mange ældre har ikke selv kræfterne til at tage de livtag, der til tider skal tages. Jeg har kræfterne, omsorgen og tiden til at gøre det, der skal gøres. Jeg vil gå til opgaven med ildhu og taknemlighed for at få lov til at gøre en forskel.

Jeg har været selvstændig inden for kunsthåndværk og har boet i Hvidovre i 34 år. Så efterhånden må jeg vist anses for at være en ægte Hvidovre borger.

Min mor døde for 3 år siden 92 år gammel. Vi var meget tætte og boede i samme hus. Jeg kender derfor glæde og problematik ved at blive og være ældre. Ældre og ældreområdet ligger mig meget på sinde.

Jeg er aktiv i partipolitik og har en tilsynspost i et børnehus og er bestyrelsesformand for et lokalt kollegie. Disse poster giver mig stor glæde, men jeg føler, at jeg mangler berøringsflade indenfor ældreområdet. Jeg mener, at jeg kan gøre en forskel der. Dels er jeg selv ved at blive ældre, og dels så jeg de problemer, min mor til tider havde som ældre. Jeg har kræfterne og ildhuen til at arbejde indenfor ældreområdet. Mit motto er da også "Vi er guld – Vi er erfaring".

Peter Lougart

Alder og Bopæl

71 år

Hvidovre Strandvej 46

Mærkesager

 • Det skal være trygt og sikkert at blive ældre i Hvidovre især som enlig eller uden familie.
 • Ældre skal vises respekt og værdighed, som de selv har været opdraget til at behandle deres ældre.
 • Mange ældre sidder heldigvis i bedre kår nu til dags, derfor skal vi især være opmærksomme på de, som ikke gør.

Præsentation

Fra ganske ung har jeg været en interesseret og aktiv deltager i de omgivelser, jeg har befundet mig i - fra elevråd i skolen, talsmand i militæret, skolebestyrelsesformand, formand for en lokal fodboldklub og kommunalbestyrelsesmedlem i flere perioder.

Fra 2006 formand for Strandmark Lokalråd og de sidste 8 år medlem af Hvidovre Ældreråd samt kommunens Frivillighedsråd.

I samme periode har jeg, sammen med andre frivillige ældre, deltaget i meget andet ældrearbejde, været arrangør af adskillige fester, skovture og udflugter for ældre, ligesom jeg hvert år er guide på kommunens pensionistskovture.

Ulla R. Bilsbo

Alder og Bopæl

65 år

Skærbækvej 68

Mærkesager

 • Hospitaler (Jeg tænker på medicinering).
 • Brænder for de sunde ældre, kost, motion med videre.
 • Støtte til pårørende med demens, rådgivning og support.

Præsentation

Fordi jeg vil gerne være med til at planlægge den fremtidige ældrepolitik. 

Wivie Groth

Alder og Bopæl

72 år

Hvidovre Enghavevej 42, st.tv

Mærkesager

 • Ældreliv i kommunen. Jeg vil gøre et arbejde for, at ældreliv i kommunen bliver det bedste for alle.
 • Demensområdet. Jeg vil gøre et meget stort arbejde for området DEMENS, både for den demente og dennes pårørende, så vi bliver rigtige gode til at arbejde med dette.
 • Ensomhed. Jeg vil arbejde for at modvirke ENSOMHED blandt de ældre i Hvidovre Kommune.

Præsentation

Jeg stiller op, fordi mit hjerte brænder meget for ældrelivet i Hvidovre, og jeg vil derfor gerne vil være med til, at gøre et stort stykke arbejde omkring ovennævnte områder.

Min baggrund er, at jeg i flere år har været med til at arbejde med disse områder, både i lokalrådet og andre foreninger. 

Mit virke er meget indenfor det socialhumanitære arbejde, og jeg er derfor meget interesseret i at styrke og arbejde med forskellige områder for den ældre i Hvidovre Kommune. Jeg har i mit arbejdsliv haft meget med ældreplejen at gøre, da jeg har arbejdet som Social & Sundhedsassistent.

Yvonne Deleuran Fløjbo

Alder og Bopæl

65 år

Høvedstensvej 14, 2.th

Mærkesager

 • Jeg vil arbejde for, at ældre kan få mere hjælp generelt, således at der både er plads til en ordentlig hjælp og tid til en lille snak med den ældre, da jeg ved, at det sociale betyder meget. Ved det er et stort ønske fra mange.
 • Jeg mener også, at der er behov for mere opsøgende arbejde i forhold til enlige ældre. Vi ved jo desværre, at der findes mange enlige ældre, som har svært ved at skabe kontakt til andre. Det bør der gøres noget ved.
 • Sidst, men ikke mindst, mener jeg, vi skal sikre ældre demente i form af mulige elektroniske hjælpemidler - for eksempel GPS. På plejehjemmene kan man også male et stakit ved udgangen, hvilket har vist sig at være effektivt der, hvor det er afprøvet.

Præsentation

Jeg stiller op til Ældrerådet i håb om at kunne være med til at gøre en forskel.

Jeg ved godt økonomien spiller en meget stor rolle, men jeg synes vi har pligt til at sørge godt for vore ældre medborgere, som er årsag til, at vi andre har det godt i dag, efter et hårdt liv med slid og slæb.