Ældrerådets hus

Ældrerådets hus
Hvidovrevej 253b

Træffetid i HUSET

Mandag-Onsdag kl. 10-12

Torsdag kl. 13-15

Tlf. 61 33 37 08

email: hvidovreaeldreraad@gmail.com
I 1996 blev det lovpligtigt for alle kommuner at oprette Ældreråd. I Hvidovre Kommune var man på forkant med udviklingen, idet kommunen allerede tilbage i 1986 dannede Ældrekomiteerne – forløberen til nutidens Ældreråd. Ældrekomiteerne fungerede som sparringspartnere til kommunen, på samme måde som Ældrerådet i dag er en af kommunens vigtige sparringspartnere på ældreområdet.